KURULLAR

YÖNETİM KURULU

BAŞKAN
Dr. Serdar KÜÇÜKOĞLU

BAŞKAN YARDIMCILARI
Dr. Bedrettin YILDIZELİ
Dr. Gülen HATEMİ

GENEL SEKRETER
Dr. Gülfer OKUMUŞ

MALİ İŞLER SORUMLUSU
Dr. Burçak Kılıçkıran AVCI

WEB SORUMLUSU
Dr. Serdar KULA

BİLİMSEL KOMİTE SORUMLUSU
Dr. Zeynep Pınar ÖNEN

ÜYELER
Dr. Meral KAYIKÇIOĞLU
Dr. Ali AKDOĞAN